Tarm Elværk

Din El leverandør

Indefrysningsordning pr. 1.11.2022

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig? Den nye indefrys...

Stigende elpriser - spareråd - tjek priser

Stigende elpriser er en realitet i Danmark lige nu desværre. Derfor...

Hvis du gerne vil se, hvordan dit forbrug fordeler sig, kan du logge ind på eloverblik, se mere under selvbetjening.

Kilde: data er fra Nordpool og visualiseringen er lavet af elberegner.dk