Om værket

Rekvirer vores bog om Tarm Elværk.

Rekvirer vores bog Tarm Elværk gennem 100 år, som blev trykt i 2004, hvor værket havde 100 års fødselsdag.

Den skildrer virksomheden i medgang og modgang med bl.a. to verdenskrige, flere oliekriser mm., som krævede noget helt specielt for at holde værket kørende.

Der er berettet om problemer, som kunne være vanskelige at løse, med det lykkedes oftest, fordi der altid har været mennesker tilknyttet elværket, for hvem det at holde det i drift og at forbedre det har været en hjertesag. Men de muntre episoder fra elværket er også fundet frem i anledningen af 100 års jubilæet.

Mange af de navngivne, bestyrere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer har også på anden vis været engageret i byens og egnens udvikling og foreningsliv. Dermed skildres ikke blot elværkets historie gennem 100 år, men også noget af byens og egnens historie.

//